چگونه پرواز در زمرد گوگل انجام شود


پاسخ 1:

مشابه Pokémon Ruby و Sapphire ، HM02 Fly کمی بعد از پاکسازی موسسه آب و هوا از تیم شرور بدست می آید. رقیب شما ، می / برندان (بسته به جنسیت شخصیت شما) شما را به نبردی که کمی از شرق م Instituteسسه است ، به چالش می کشد. پس از شکست ، او HM را برای پرواز به شما می دهد.