چگونه می توان شیره جک فروت را از دست خارج کرد


پاسخ 1:

نکته 1: قبل از تهیه جک فروت روغن خوراکی را روی دستها و چاقو قرار دهید و هنگام خوردن میوه ، مخاط به دست شما نمی چسبد. اگر هنوز مقداری به دستانتان چسبید ، یک تکه کاغذ یا پارچه پر از روغن بردارید و آن را به آرامی خارج کنید تا مخاط از بین برود ، اما بعد از برداشتن مخاط ، دست هنوز احساس لک دارد.

نکته 2: مخاطی که به دستانتان چسبیده است را با کیسه برنزه بشویید و سریع بشویید.

نکته 3: قبل از برش جک فروت دستکش پلاستیکی بزنید تا به دست شما نچسبد.

امیدوارم جواب من بتواند به شما کمک کند.