چگونه می توان ماسک گاز علف های هرز درست کرد


پاسخ 1:

منظور شما از کار درمقابل آنها بستگی دارد ، اما بگذارید فرض کنید که شما با استفاده از یک فیلتر مناسب ABEK که روی آن آب بندی کرده اید ، ماسک بنزین تهیه کرده اید ، بنابراین شما نمی توانید از ماری جوانا نفس بکشید اما توجه داشته باشید که حتی اگر نفس خود را بکشید هر دود هنوز می تواند به لباس شما یا هر چیز دیگری بچسبد و شما را بو کند.


پاسخ 2:

در عوض یک سوال احمقانه ، اگر آنها روی CS Gas کار می کنند ، بله ، این از شما در برابر شر حشیش محافظت می کند. موفق باشید.